Search on the website:

Search in the online catalogue:

Search in the online catalogue:

Hírlevél

Subscribe to mailing list
Please, enter your e-mail to the textfield below to subscribe to our newsletter.
type-email:

Unsubscribe from mailinglist
Please, enter your e-mail to the textfield below to unsubscribe from our newsletter.
E-mail:

Number of visitors

Number of visitors:
All: 19259106
This page: 265569

Suggestions and comments

Kérjük, ossza meg velünk az oldallal kapcsolatos javaslatait, észrevételeit az alábbi mezőben.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
captcha
Text Verification
ASSESS OUR WEBSITE!
(Please log in for the assessment!)
Average (0 Votes)

Kölcsönzés és hosszabbítás


1. Ki kölcsönözhet és hogyan?

Kölcsönzésre csak beiratkozott könyvtárhasználók jogosultak.

A szabadpolcon elhelyezett könyvtári dokumentumokat az olvasó maga választja ki és adja át kölcsönzésre a könyvtárosnak. A kiválasztáshoz kérheti a tájékoztató könyvtáros segítségét.

Az egyetemmel tanulói, hallgatói vagy munkavállalói jogviszonyban állók részére a kölcsönzés térítésmentes, mások számára letéti díjhoz kötött.

A letéti díj mértéke a kölcsönözni kívánt dokumentum eszmei értéke szerint, egyedi elbírálás alapján kerül megállapításra.

Nem kölcsönöz a könyvtár az olvasónak az alábbi esetekben:
▪ 1-nél több lejárt kölcsönzési határidejű dokumentum van nála
▪ a könyvtárral szemben egyéb tartozása van
▪ a könyvtár peres eljárást folytat ellene
▪ érvénytelen a könyvtári tagsága


2. Kölcsönözhető dokumentumok

Kölcsönözhetők mindazon dokumentumok, melyek nem esnek korlátozás alá.

Nem kölcsönözhetők az alábbi dokumentumok:
▪ a kézikönyvtár kötetei
▪ hagyatékok
▪ levéltári anyagok
▪ fényképalbumok
▪ szakdolgozatok
▪ különösen nagy értékű dokumentumok

Csak az egyetem oktatói és hallgatói, diákjai részére kölcsönözhetők:
▪ tankönyvek és oktatási segédanyagok

Csak az egyetem oktatói részére kölcsönözhetők:
▪ 1945 előtt kiadott dokumentumok
▪ a főiskolai táncképzés tanmeneteit, évfolyamait tartalmazó külön gyűjtemény
▪ időszaki kiadványok, folyóiratok

(A Külföldi Szemle, Táncművészet, Táncművészeti Dokumentumok, Tánctudományi Közlemények, Tánctudományi Tanulmányok, Zene Zene Tánc szélesebb körben is kölcsönözhető, amennyiben az adott számból vagy évfolyamból 2-nél több példány van a könyvtár birtokában.)


3. Kölcsönzési idő és a kölcsönözhető dokumentumok száma

1 hónapra legfeljebb 5 db dokumentum kölcsönözhető egyszerre.
A kölcsönzési határidő legfeljebb 2 alkalommal meghosszabbítható.

Audiovizuális dokumentumok és folyóiratok legfeljebb 1 hétre kölcsönözhetők.
A kölcsönzési határidő legfeljebb 1 alkalommal hosszabbítható meg.

Az egyetem oktatói, hallgatói és diákjai a fentieken kívül legfeljebb 5 db tankönyvet is kölcsönözhetnek a tanév végéig.

Az egyetem főállású oktatói további 5 db oktatási segédanyagot, szakkönyvet kölcsönözhetnek a tanév végéig (a tanári kézikönyveken felül).

Az egyetem végzős hallgatói legkésőbb a záróvizsga napjáig kötelesek könyvtári tartozásaikat rendezni. A hallgató addig nem veheti át oklevelét, amíg tartozása van.


4. Hosszabbítás

A kölcsönzés időtartama a kölcsönzési határidő lejárta előtt – legfeljebb 2 (audiovizuális dokumentumok esetében 1) alkalommal – meghosszabbítható.

A hosszabbítás módja:
▪ személyesen
▪ telefonon
▪ interneten keresztül

Nem lehetséges a hosszabbítás, ha
▪ a beiratkozás érvényessége lejár
▪ 1-nél több lejárt érvényességű dokumentum van az olvasónál ▪ a hosszabbítások számát kimerítette

Késedelmi díj: dokumentumonként 50 Ft/nap


5. Kölcsönzött dokumentum elvesztése, megrongálódása

A kölcsönzött dokumentum elvesztése, súlyos megrongálódása esetén a használó köteles a kárt megtéríteni.

A kár megtérítésének két módja lehetséges:
▪ Az elveszett vagy megrongálódott dokumentum teljesen azonos, könyvtári használatra alkalmas példánnyal való pótlása.
▪ A dokumentum értékének megtérítése. (Az érték megállapítása a dokumentum újjal való pótlásának bekerülési értéke szerint, egyedi elbírálás alapján történik.)

 

Opening hours

 
Monday-Thursday:
8:30 a.m.-10:30 a.m.
and 14:30 p.m.-16:30 p.m.
Friday:
8:30 a.m.-10:30 a.m.
and 12 p.m.-13 p.m.
Saturday-Sunday: closed

How to contact us

 
87-89 Columbus Str., Budapest 1145,
  Hungary
Phone: (+36-1) 422-0472
              (+36-1) 273-3430 / 137
Send us an e-mail: konyvtar@mtf.hu

PÁLYÁZATFIGYELŐ

pafi.hu - a 30 legújabb pályázat